Danışmanlık Hizmetlerimiz

Psikolojik Danışmanlık

Davranış Problemleri

  • Saldırganlık
  • Karşıt olma karşıt gelme bozuluğu
  • Anti-sosyal davranış
  • İçe kapanma
  • Enüresis (İdrar kaçırma)
  • Enkopresis (Dışkı kaçırma)
  • Tırnak yeme, saç yolma
  • Kendi kendini stimule (uyarma) etme

Terapi

  • Konuşma (Artikülasyon) terapisi

Eğitim Hizmetleri