Peobody Resim Kelime Eşleştirme Testi Nedir?

Çocuklarda resim ve kelime eşleştirme yeteneğinin gelişimini ölçmek ve bu konudaki performansını görmek amacıyla uygulanmakta olan testlere Peobody resim kelime eşleştirme testi denmektedir.

Bu test genellikle 2 ila 12 yaş arasında olan çocuklar yapılmaktadır. Bu noktada yaşa göre belirlenen formlar ile çocukların resim ve kelime eşleştirme becerisi ölçülmektedir.

Peobody testi sonucunda ise çocukların dil yaşları belirlenmesi yapılarak, dil gelişmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar önerilmektedir. Özellikle dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların mutlaka yapması gereken bir test olan bu test, dil gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. 

Dil Gelişimi Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Çocuklarda dil gelişimi, alıcı dil becerisi, sözcük bilgisi ve eşleştirme bilgisi gibi ölçütler ile değerlendirilmektedir. Bu konuda çalışmalar yayınlayan bilim adamları, dil geriliği sorunlarının sebeplerini araştırarak, bu durumun nasıl tespit edilebileceğini ortaya sürmüşlerdir. Bu noktada, resim ve kelime ile ilgili bir eşleştirme yaptırarak dil gelişiminin seviyesi ölçülmektedir. Özellikle, Peobody resim kelime eşleştirme testi bu testler arasında en iyi sonucu veren testlerden bir tanesidir. Bu nedenle, dil gelişimi konusunda sorun yaşayan çocukların bu test ile değerlendirilmesi çocuğun gelişimini ve eğitimini de belirlemek açısından önemli bir yere sahiptir.   

Peobody Resim Kelime Eşleştirme Testi Nasıl Uygulanır?

Peobody resim kelime eşleştirme testinde ili farklı bölüm uygulanmaktadır. Bu bölümler, uyarıcı hedef kelime ve test bölümü olarak geçmektedir. Uyarıcı hedef kelime kısmında aynı sayfada bulunan 4 farklı resim için hangi kelimenin hangi resmi açıkladığı bulunmaya çalışılmaktadır.

Bu durumda, açıklanan kelimenin hangi resmi tamamladığı konusunda çocuklar test edilmektedir. İkinci bölümde ise resimler arasında 4 tane resim bulunan bir teste geçilmektedir. Bu resimler büyük oranda yanıltıcı içeriktedir. Bu nedenle de test gerçek bir dil gelişim testi olarak kabul edilmektedir.    

Peobody Resim Kelime Eşleştirme Testinde Yaş Uygulaması

Kelime ve resim eşleştirme olarak geçen ve çocukların dil gelişimini ölçen Peobody resim kelime eşleştirme testi belirli yaş aralıklarına ayrılan iki farklı sayıdan oluşan ve farklı zorluk derecelerinde olan iki ayrı form şeklinde uygulanmaktadır. 

Bu noktada, Peobody resim kelime eşleştirme testinde, 8 yaşından küçük 2 yaşından büyük çocuklar için kullanılıyorsa 100 maddeden oluşan A formu kullanılmaktadır. Diğer yandan 8 yaşından büyük ve 12 yaşından küçük çocuklarda 150 maddeden oluşan B formu uygulanmaktadır.   

PeoBody Resim Kelime Testinde Yaşın Önemi

Peobody resim kelime eşleştirme testi içerisinde yaşa göre formun uygulanması, dil gelişiminde önemli olan yaş faktörünü göz önüne almak açısından önemlidir. Çocuklarda dil gelişimi yaş ile ilişkili olduğu için 3 yaşındaki bir çocukla 12 yaşındaki bir çocuğun aynı performansı vermesi beklenemez. Bu nedenle bu yaşlar için farklı Peobady resim kelime eşleştirme testi formları uygulanmalıdır.  

PeoBody Kelime Testi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.