Ankara Gelişim Tarama Envanteri Testi Nedir?

Ankara Gelişim Envanteri testi yani kısaltması ile AGTE testi nedir sorusunun cevabı, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla uygulanan envanter Ankara gelişim envanteri testidir. 

AGTE Testi Kim Tarafından, Kimlere Uygulanır?

AGTE çocuk ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar tarafından uygulanır. Gelişim tarama envanteri çocuk 0-3 aydan başlayarak 48 ila 72 aya kadar olan periyotlarda dil gelişimi, küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, zihinsel becerileri, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri incelenerek puanlanır. 

AGTE Testi Nedir?

Ankara gelişim tarama envanteri aynı zamanda bebek ve çocukların gelişimi ile alakalı derin ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracı olarak agte uygulama sağlanır. Ankara gelişim envanteri uygulamasında çevre şartlarının çocuk ve bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini etkileyici göz önüne alınır.

Agte puanlama gelişimsel gecikme riski taşıma ihtimali olan alt sosyo – ekonomik düzey çocuklara uygun olarak geliştirilmesine dikkat edilir. Agte testi ile 6 yaş grubundaki bebek ve çocukların girişim ve becerileri anneden alınan bilgiler ile değerlendirilir. Agte Ankara gelişim tarama envanteri çocuğu daha iyi tanıma ve çocuğun gelişim açısından önemli davranışlarını çok daha iyi gözlemleyebilme imkanı sunar.

Yapılan değerlendirmeler anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu ortamlarda gerçekleştirilir. Ankara gelişim testi uygulayan tarafından sorular yöneltir ve bu arada çocukta gözlem altına alınır. Ankara gelişim uygulaması ile çocuğun sahip olduğu tüm beceriler adım adım değerlendirilir. Çocuğun her iki elini kullanarak nesne tutabilmesinden adresini bilmesine kadar tüm gelişiminin takvim yaşına uygunluğu puanlanır. Ankara gelişim tarama envanteri değerlendirmesi raporu çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına verilir ve agte yorumlama sağlanır. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Nasıl Uygulanır?

Gelişim envanteri anne dışında baba, bakıcı ya da öğretmenler tarafından da sorular yanıtlanır ancak bu durumda bilgi verenin çocukla olan ilişkisinin niteliği önemlidir. AGTE, gelişim açısından gecikme ya da düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünme çocukların ve bebeklerin dönemde tanınmasını sağlar. Agte değerlendirme alınması gereken önlemlerin alınabilmesi de olanak sunar. AGTE testi soruları gelişimin farklı ama birbiriyle ilişkisi olduğu alanları temsil edecek şekilde düzenlenir. Agte sorularının alanları;

– İnce motor

– Dil-bilişsel

– Kaba motor

– Sosyal beceri

– Öz bakımdır.

Agte Testi Soru Örnekleri Nelerdir?

Agte testi uygulanması çocuğa sorular sorulur tüm maddeler puanlanır. Agte testinde anne ve babaya da sorular yöneltilir, anne üst üste 8 kez olumsuz cevaplarsa görüşme sona erdirilir.

Agte raporlama ve yapılan testten elde edilen sonuçta genel gelişim ve becerilerin takvim yaşına göre bulunması sağlanır. Şayet çocuk yüzde yirmi ila yüzde otuz arasında ise risk altındadır, bu durumda çocuğa gelişimsel gerilik tanımı verilir. Toplam 154 maddeye sahip olan agte gelişim testi soruları anne evet, hayır ya da bilmiyorum şeklinde yanıtlar. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri Testi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.